Aardhuis

Boomveiligheidscontrole - VTA – uitgevoerd in het Aardhuispark

04/11/2019

WAAROM EEN BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE? Als grondeigenaar met veel bos, wegen en paden dienen wij te voldoen aan een algemene zorgplicht van duizenden bomen. Langs alle wandel- fietspaden worden de bomen periodiek beoordeeld op mogelijke risico’s. Zijn bomen gevaarlijk dan gaan we snoeien of de hele boom verwijderen.

Langs de gele wandelroute van het Aardhuis hebben we inmiddels zo’n risicoanalyse uitgevoerd. Bomen die om welke reden dan ook gevaar vormen voor bezoekers zijn gemarkeerd en herkenbaar aan de rode stippen op de stam. In de komende periode worden deze bomen gesnoeid of gekapt.

 

Boomveiligheidscontroles worden veelal uitgevoerd door gebruikt te maken van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Bomen worden met behulp van deze methodiek visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken. Wist u dat:

  • Elke boom in Nederland onder de zorgplicht valt?
  • Als een boom door stam- of takbreuk of door om te vallen schade berokkent aan derden, de eigenaar van de boom hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld?
  • Om aansprakelijkheidsstelling te voorkomen het raadzaam is, om een risicoanalyse van bomen te maken en een hieraan gekoppeld een onderhoudsplan op te stellen.Bij vragen kunt u terecht bij onze medewerkers van Het Aardhuis of mailen naar HetAardhuis@KDHL.nl