Aardhuis

15e Aardhuissymposium Productie & Biodiversiteit

09/09/2019

Aardhuissymposium 12 september 2019 Productie en biodiversiteit, gescheiden van tafel en bed? De activiteitencommissie van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging organiseert in samenwerking met Kroondomein Het Loo voor de 15de maal het Aardhuissymposium.

Dit symposium vindt plaats op donderdagmiddag 12 september 2019 in het gerenoveerde Aardhuis (Aardhuis 1, 7346 AA te Hoog Soeren).
Historisch gezien heeft het nut van het Nederlandse bos zich voornamelijk geuit in de producerende functie. Grote delen van het bosareaal zijn aangeplant voor mijnhout, maar ook de populieren in de polder kenden steevast goede afzet. Door verandering in hoe men naar het bos kijkt maar ook door de opkomst van internationale markten is de oogstintensiteit gedaald. Een gat dat goed werd opgevuld door het multifunctionele- en natuurgerichte bosbeheer. De laatste tijd echter is er veel bos dat een pure natuurfunctie draagt of waar het productiepotentieel bij lange na niet wordt benut. Tegelijkertijd groeit het besef dat hout uit eigen bos waardevol is en een goede afzet verdient. Wat is dan beter? Scheiden of verenigen? Multifunctioneel bosbeheer is tegenwoordig de standaard, maar zorgt dat zowel natuur als productie niet hun optimum kunnen bereiken.
Het tegenovergestelde is een bos waar natuur voor 100% de ruimte krijgt, alle bomen de kans krijgen oud te worden en alle bodemschimmels er lustig op kunnen groeien. Daartegenover staat dan ook een productiebos in verschillende vormen dat kan instaan voor een continue en gegarandeerde aanvoer van voldoende kwantiteit en kwaliteit aan houtige producten, waarbij wellicht basis-ecologische waarden worden gerespecteerd. Hier kunnen voedingsstoffen en mineralen worden toegevoegd en is men minder gehinderd door ingewikkelde regelgeving en beleid. Al met al, genoeg voor een stevige discussie!
Het programma
13.30 – 14.00 uur Ontvangst koffie/thee
14.00 - 14.15 uur Opening
Frits Mohren, dagvoorzitter
14.15 – 15.00 uur ‘’In bos is altijd een combinatie van functies’’
Wouter Delforterie (Bosgroep Midden Nederland)
15.00 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.15 uur ‘’Functiescheiding daar waar nodig’’
Patrick Jansen (De Bosmeester)
16.15 – 17.00 uur Discussie o.l.v. de dagvoorzitter
17.00 – 17.30 uur Afsluitende borrel
Aanmelden via email op: administratie@knbv.nl Vragen? via Joyce Penninkhof -06 14968813
Deelname is voor KNBV- en VTB-leden gratis, niet-leden betalen €10,-- euro ter plaatse (s.v.p. contant betalen, pinnen is helaas niet mogelijk).
Aanmelden
U kunt zich voor dit symposium aanmelden door een e-mail te sturen aan administratie@knbv.nl.
Er zit een maximum aan het aantal deelnemers, dus geef u snel op!
U kunt zich uiterlijk aanmelden tot 8 september 2019.
Graag in de e-mail aangeven of u KNBV- of VTB-lid bent.
Vragen?
Heeft u vragen neem dan contact op met Joyce Penninkhof via: 06-14968813.

Aanmelden via email op: administratie@knbv.nl Vragen? via Joyce Penninkhof -06 14968813