Aardhuis
 

Natuurvolgend bosbeheer

Kroondomein Het Loo past de methode “natuurvolgend bosbeheer” actief toe. Als resultaat van dit gevoerde beheer ontwikkelen de bossen in Kroondomein Het Loo zich geleidelijk tot volwaardige ecosystemen, waarin voor allerlei verschillende levensvormen plaats is. Hierdoor is er sprake van een natuurlijke ontwikkeling. Door deze methode van bosbeheer verschuift het accent van houtproductie naar een evenwicht tussen natuur, houtproductie en landschapsschoon. Als eerste grote bosgebied in Nederland beschikte Kroondomein Het Loo over een certificaat duurzaam bosbeheer volgens de FSC ® en nog steeds.

Natuurvolgend bosbeheer

 

Bij natuurvolgend bosbeheer wordt zo veel mogelijk ruimte gelaten aan de natuurlijke processen die in bossen plaatsvinden. Elk bosgebied heeft vier functies:

  • De natuurfunctie (bos is de basis voor een grote diversiteit aan planten en dieren);
  • De schermfunctie (bos beschermt de bodem, beïnvloedt het klimaat en absorbeert fijnstof);
  • De belevingsfunctie (bezoekers beleven plezier aan het bos);
  • De productiefunctie (bos levert hout).

Drie typen bos

Kroondomein Het Loo wil deze vier functies zo evenwichtig mogelijk tot hun recht laten komen. Daarom is het bos op Kroondomein Het Loo ingedeeld in drie typen: bosreservaat, inheems en uitheems productiebos.
In het bosreservaat vindt geen oogst plaats, in de andere twee typen wel. Dit wordt veelal gedaan volgens het zogenaamde uitkapsysteem met individuele selectie van de te oogsten bomen.